fredag, november 02, 2012

Varför sånt hysch-hysch om SGS?

I slutet av januari 2012 meddelande styrelsen för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) att verkställande direktören avskildes med omedelbar verkan från sin tjänst. Det efter att personen i fråga misstänks för bland annat ekonomiska oegentligheter. Trots styrelsens misstankar har det inte gjorts någon polisanmälan. I augusti annonserade SGS efter en ny vd men turerna kring SGS är fortfarande mycket oklara.

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder bildades 1951 och styrs av kommunpolitiker samt av representanter från Göteborgs Förenade Studentkårer och Göteborgs universitet. Majoriteten i styrelsen utses av organisationer med offentlighetsprincip.
Kommunfullmäktige har utsett ordförande, Klara Martinsson (S) och vice ordf från SGS två ledamöter och två suppleanter i styrelsen för SGS. 

Enligt styrelsens ordförande pågår fortfarande en process (som presidiet håller i) och ordföranden kan därför inte uttala sig om det som sker i bolaget. Enligt revisionsrapporten menar revisorerna att det är oklart om vd har agerat oaktsamt.


I ljuset av andra händelse i Göteborgs stad är det helt nödvändigt att samtliga arbetar aktivt med ökad öppenhet och transparens i all verksamhet, det gäller även i de stiftelser som kommunfullmäktige utser ledamöter till. Vi har alla kunnat följa turerna i West Sweden där den nya styrelsen till skillnad från SGS har haft stor öppenhet mot allmänhet och media. Agerandet som nu sker i SGS skadar både förtroendet för stiftelsen och för Göteborgs stad. Varför detta hysch-hysch?


I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, Svt, Spionen,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar