söndag, mars 22, 2009

Jämställdhetsranka företag!

Flera studier visar att företag som arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor också går bättre. Att ta tillvara hela arbetskraften – både kvinnor och män – på bästa sätt är naturligtvis ekonomiskt. De flesta företag har också både kvinnor och män bland kunder och samarbetspartners. Att ta hänsyn till kvinnors och mäns olika förutsättningar i samhället borde därför vara en självklarhet för företagen.

Svenska företag har varit dåliga på att ta till sig hela den kompetens som finns i samhället. Andelen kvinnor i företagsledningar och styrelser är låg, trots att kvinnor är bättre utbildade än män. Särskilt de största bolagen lever kvar i en tid som borde vara passerad. När alliansregeringen tog bort hotet om kvotering till bolagsstyrelser minskade andelen kvinnor där. I de mindre börsbolagen har utvecklingen fortsatt i rätt riktning, men långsamt.

En jämställdhetsrankning av svenska företag skulle skapa en debatt kring jämställdhet i arbetslivet och skapa ett tryck på företag att anstränga sig mer på området. Jämställdhetsarbetet måste bedrivas aktivt ute på företagen och då är det en klar fördel om arbetsgivare och fack är med även i detta arbetet. Rankingen skulle kunna sammanställas av Diskrimineringsombudsmannen, eller helst genom ett samarbete mellan arbetsmarknadens parter och DO.

Utgångspunkten i en jämställdhetsrankning kan vara uppgifter som är lätt tillgängliga, som andelen kvinnor på ledande poster – både styrelse, ledningsgrupp och mellanchefer är av intresse. Diskrimineringsombudsmannen har också rätt att ta del av företagens jämställdhetsplaner och lönekartläggningar. Därutöver får företagen själva frivilligt skicka in uppgifter om faktorer som gör företaget till en mer jämställd arbetsgivare – aktiva insatser för jämställdhet, generösa avtal som gör att fler pappor är hemma med barnen, hur underlättar man för småbarnsföräldrar att kunna kombinera arbete och föräldraskap tex.

Rankningen bör sammanställas årligen och de företag som placerat sig i topp eller som gjort de största förbättringarna under året hedras under en prisceremoni. Rankningen görs tillgänglig för medier och allmänhet och kan bilda underlag för en vidare debatt. Rankningen skulle kunna omfatta alla företag med fler än 50 anställda.

Om detta skriver GP .
---------------
intressant?
jämställdhetsranking, diskrimineringsombudsmannen, kvotering, bolagsstyrelser

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar