torsdag, mars 08, 2007

Kvinnodagen - behövs den?

I dagens skriver jag en debattartikel med anledning av internationella kvinnodagen.

Då och då hörs i debatten att Sverige redan uppnått jämställdhet så varför uppmärksamma internationella kvinnodagen? Sverige framhålls som jämställdhetens paradis och visst har vi det bättre än i Albanien. Ser man utvecklingen i det långa, historiska, perspektivet har kvinnor vunnit mark på de flesta områden. Vi har numera allmän och lika rösträtt, jämställdhetslag, jämställdhetsplaner och strategier med mycket konkreta mål. Så behövs verkligen en kvinnodag? Låt mig bara ta några exempel.

LIKA LÖN FÖR LIKVÄRDIGT ARBETE? En självklarhet kan tyckas, men nej. Vi har fortfarande lön efter kön. En undersökning visar att det kommer att ta en mansålder (!) innan vi uppnår likalön. Att man använde ordet mansålder är ju en smula ironiskt i sig, men man menade 60 år. Så visst behövs kvinnodagen.


Det råder i praktiken yrkesförbud för kvinnor. Inom vård- och omsorgsyrken, där kvinnor är helt dominerande, vägrar socialdemokrater, miljö-/vänsterpartister i Göteborg kvinnor att starta eget, att få bli sin egen chef. Därför behövs kvinnodagen.

FÖRSKOLEKÖN! Göteborg har inte någon gång på 12 år levt upp till barnomsorgslagen där föräldrar ska erbjudas plats inom 4 månader. Vem är det som oftast får stanna hemma och i värsta fall säga upp sig när man inte får en förskoleplats? Om föräldrar inte kan tala om för sin arbetsgivare när de kommer tillbaka i tjänst är ett hot mot jämställdheten. Därför behövs kvinnodagen.

För 2 år sedan beslutades att Göteborg skulle göra något åt den låga andelen kvinnliga förvaltnings- och bolagschefer i staden. Målet blev att öka andelen kvinnliga toppchefer till 40% år 2010. Mycket ambitiöst men trots att alla är överens om målet går det långsamt. För långsamt. I rekrytering efter rekrytering är tendensen tydlig: Slutkandidaten är påfallande ofta en medelålders man som påminner väldigt mycket om den tidigare (manlige) chefen. Därför behövs kvinnodagen.

Fler pappor än tidigare tar föräldraledigt. Det är bra, både för dem och för barnen. Föräldraledigheten är en förhållandevis kort period i yrkeskarriären. Ändå omplaceras ofta kvinnor och halkar efter i karriären vid föräldraledighet, vilket sällan händer en föräldraledig man. Därför behövs kvinnodagen.

Manliga feminister behövs! De flesta män är för jämställdhet i teorin, men, när en del av dem inser att det är de själva och deras kompisar som måste ge plats till kvinnorna och avstå löneökningar och förmåner är de inte lika ivriga längre...

Så, varför kvinnodag?
Därför att jämställdhetsarbetet går för långsamt! Männen har 364 andra dagar om året då de står i fokus, så sluta gnäll över kvinnodagen, gör istället mer för jämställdheten!

Helene Odenjung, kommunalråd (fp)

-------------------

intressant?

kvinnodagen, lön,jämställdhet,föräldraledighet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar