tisdag, augusti 18, 2009

25-30 miljarder till infrastruktur i Göteborgspaket!

Idag kallades vi (politiker i Västsverige) till möte med Banverket och Vägverket för en information om infrastrukturpaketet för Göteborg och Västsverige.

Paketet innehåller mer än vi vågat hoppas på!
Både Västlänken och Marieholmstunneln! Plus satsningar på kollektivtrafikomställning, en ny Göta Älvbro (som vi egentligen skulle betala själva i Göteborg) och anslutningar kring Marieholmstunneln. Dessutom förbättringar av framkomlighet, miljö och trafiksäkerhet. Äntligen!

Göteborg och Västsverige har under lång tid varit kraftigt missgynnade av tidigare regeringar och infrastruktursatsningar. Därför har arbetet med den nya propositionen och infrastruktuplanen varit befriande nytänkande när man tidigt tar med den lokala nivån. Men det ska erkännas att jag inte vågat tro att vi skulle få allt.

Hur ska det finansieras då?
Idén är att införa brukaravgifter för dem som passerar - det måste dock kallas trängselskatt eftersom det är så det heter i Stockholm - och för de intäkter det ger ca 12 miljarder så skjuter staten till lika mycket.

Kia Andreasson (MP) är inte lika glad. Hon vill absolut ha trängselskatt - men inga nya vägar. Har tidigare bloggat om det här. För mig är det lite tvärtom. Jag är egentligen inte alls förtjust i trängselskatt men har ändå under resans gång accepterat någon form av brukaravgifter. Vi har behov av så mycket infrastruktursatsningar i Västsverige att vi får acceptera att vara med att betala för att få satsningarna gjorda. Framförallt snabbare.

GP skriver om nyheten här
Intressant?
Andra som bloggar om infrastruktur, trängselskatt, Västlänken, älvförbindelse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar