onsdag, mars 07, 2012

Se till mig som liten är…

I två motioner (nr 1 och nr 2) till fullmäktige har vi i Folkpartiet lagt flera förslag för att stärka och förbättra familjehemsplacerade barns rättigheter och vardag i Göteborg.

Under flera år har vi kunnat se i Stadsrevisionens återkommande rapporter att redan utsatta barn drabbas och glöms bort. På kommunstyrelsen i dag redogjorde revisionen för sin årliga granskning och åter riktas kritik mot en stadsdel (SDN Askim-Frölunda-Högsbo) som brister i sitt arbete med placerade barn. Vi har en skyldighet att noga följa den vård placerade barn får. Tyvärr fortsätter bristerna.

I januari debatterades en av våra motioner och då sa Dario Espiga (S) att ”skulle det visa sig att vi inte har lyckats med detta när det är implementerat i alla stadsdelar - då får vi naturligtvis reagera och hantera det!” Mir Dusim (MP) som älskade förslaget, men röstade emot, menade att ”Om vi inte har det överallt i Göteborg om ett år, då är jag redo att gå till skampålen och säga: Vi gjorde fel. Jag tror inte att det kommer att gå så långt.”

Förvaltningarna menade i sina remissvar att det är en svårighet att bygga upp stödet lokalt i stadsdelarna. Därför såg dem med glädje att det kanske skulle tas fram riktlinjer kring hur de placerade barnen följs upp. S, MP och V röstade som sagt mot förslaget.

För oss är det glasklart, vi behöver inte vänta, frågan behöver hanteras nu. Vi behöver få systematiska rutiner och kontrollsystem för att på ett tidigt stadium förebygga risk för vanvård och ge dessa barn det stöd som behövs. Utsatta barn ska vara trygga i våra händer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar