måndag, mars 19, 2012

Planmonopolet och ansvaret för bostadsbristen

HSB, en medlemsägd kooperativ organsation för bostadsbyggande och förvaltande, presenterade i början av mars ett bostadsbyggindex*, en lista över de bästa kommunerna - ur ett bostadsbyggperspektiv.
Topp tre på listan är alliansstyrda kommuner. Av 70 kommuner hamnar Göteborg på 47e plats. Detta i kontrast till de rödgrönas debattartikel idag i GP  Av topp 25-kommunerna styrs en majoritet av allianspartier.


Kommunerna har med sitt planmonopol en särställning och en nyckelroll i bostadsbyggandet.


1. Helsingborg (alliansen)
2. Täby (alliansen)
3. Höganäs (alliansen)
...
15. Stockholm (alliansen)
...
47. Göteborg (rödgrön)
HSB skriver "För att uppmuntra kommunerna att aktivt motarbeta bostadsbristen har HSB tagit fram ett bostadsindex där fyra parametrar med relevans för bostadsmarknaden vägs samman. HSB lanserar idag (8 mars) ett nytt bostadsindex där Helsingborg och Täby hamnar i topp i första mätningen. Kommunerna har brist på bostadsmarknaden i dagsläget, men har ett högt planerat byggande och har varit relativt bra på att få 2011 års planer för byggandet påbörjade."
*I indexet fördelas poäng baserat på planerat byggande, påbörjande av tidigare byggplaner, bostadssituationen för unga och riktlinjer för bostadsförsörjning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar