torsdag, september 15, 2011

Satsa på elevhälsan!

Det kommer allt fler rapporter om att ungdomar mår sämre. Exempelvis har var tredje flicka ångest, vilket är en tredubbling sedan 80-talet och allt fler rapporter pekar på att även unga pojkar mår sämre. Det handlar om typiska stressymptom som huvudvärk och magont, men också om psykiska problem som till exempel ätstörningar, ångest och depressioner. Ungdomar som mår dåligt får också i allmänhet svårigheter med skolarbetet. Elevers hälsa påverkar deras studieresultat. Därför är det centralt att alla elever har en god tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagoger. Här har Göteborg en resa att göra vilket jag kommenterar i dagens Metro

Elevhälsan har en viktig roll och därför har Folkpartiet med stöd av Alliansen värnat verksamheten vid Humlan när socialdemokraterna försökte lägga ner verksamheten. Vi har betydligt högre ambitioner för elevhälsan och det krävs fortsatta satsningar. Regeringen ställer upp med miljoner för att lyfta elevhälsan – men majoriteten med S, MP och V måste också prioritera frågan. För i Göteborg har taket blivit golv och det har fått konsekvenser för våra elever.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar