tisdag, september 27, 2011

Öronmärka – ska det vara så svårt?

Nyligen hanterade kommunstyrelsen 2010 års kvalitetsredovisning för utbildningsområdet och det var tyvärr en rätt dyster läsning på flera områden. Rapporten konstaterar att de resurser som tillfördes förskolan under hösten 2010, som syftade till att stärka kvalitén och minska barngrupperna, inte har haft någon effekt. Det går inte heller se någon ökad personaltäthet i barngrupperna. Istället har antalet barn i grupperna ökat jämför med tidigare år och personalen upplever problem i den fysiska miljön och att kvaliteten har försämrats.
Till SR Göteborg säger Anneli Hulthén att: ”När vi säger att vi satsar mycket pengar på förskola och skola vill vi också kunna visa för medborgarna att det händer.” Frågan är hur länge Anneli kan upprepa samma svar. GP följer upp inslaget i dag.

Det kommer inte att 
bli någon förändring om inte majoriteten skrotar sin resursfördelningsmodell och öronmärker pengarna som Folkpartiet och Alliansen länge krävt. Det är inte bara förskolan som råkar illa ut när stadsdelarna fyller upp svarta hål i sin ekonomi, även grundskolan och fritidshemmen drabbas. Ett annat exempel på att Socialdemokraterna inte kan styra sin stad är Hulthéns vallöfte om att toaletterna på stadens skolor behövde rustas upp. Majoriteten satsade då 50 miljoner på en upprustning. Tiden gick och sen kunde vi åter konstatera att pengarna hade gått till annat. Då var Annelis reaktion den samma.
Jag kan inte förstå att det ska vara så svårt att öronmärka pengarna till våra barn och ungdomar. Speciellt i en stad som säger sig vilja lyfta barnperspektivet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar