torsdag, oktober 06, 2011

Vända stenar eller vända blad?

Flera fall av misstänkta mutbrott, bedrägerier andra oegentligheter har avslöjats inom Göteborgs stad, det kan inte ha undgått någon. Senast igår polisanmäldes en person på Higab. Händelserna har bidragit till att allvarligt skada förtroendet för staden och dess företrädare. Har man ambitionen att "vända på varje sten", vilket vi har, behövs en oberoende granskningskommission som också utreder vad som har skapat grogrund för den tystnads- och beslutskultur som fått råda i Göteborg. Då duger det inte att säga att detta troligen förekommer i andra städer också. Det är lika fel var det än förekommer!

Sedan oegentligheterna uppdagades har fullmäktige beslutat om ett handlingsprogram för att stärka öppenheten och den interna kontrollen. Programmet innehåller en rad olika insatser och nya arbetssätt. Vi har ställt oss bakom flertalet av åtgärderna men är av uppfattningen att mer måste till för att stärka öppenheten inom staden och förändra den kultur som fått råda. 

Alliansen har lagt förslag om att införa en oberoende granskningskommission, ta fram en 
kommungemensam kod som fokuserar på etik och moral och utreda hur stadsrevisionen kan förändras för att bättre kunna avslöja och förhindra oegentligheter.


Men hittills verkar intresset väldigt svalt ifrån S, MP och V.
Kia Andreasson (MP) avfärdade exempelvis vår granskningskommission till GP såhär:
"Vi har spenderat jättemycket pengar på detta redan. Vi känner att vi vill se till att det bli en bra organisation framåt".


Även ledande socialdemokrater har varit skeptiska till stickprovskontroller med något dunkla anledningar som att "vi vill inte granska våra egna".


För oss är det viktigt att det arbete som nu pågår förstärks ytterligare och då måste man också granska bakåt för att förhindra att det händer igen.


Vi vill vända stenar - inte blad!


I nyhetsflödet: GT, GT2, GP, GT3,GP2, GP3,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar