onsdag, juni 01, 2011

Nu flaggar vi i regnbågens färger!

Idag hissades Regnbågsflaggan för första gången på paradstängerna vid Gustav Adolfs torg i solskenet och med underhållning. Jag är väldigt stolt och full av kärlek!

Här är mitt tal:
För mig symboliserar det faktum att vi hissar Regnbågsflaggan här i dag att vi gör upp med det gamla. Den unkna historien Göteborg har som "bögknackarstaden". Det handlar om kärlek mellan människor!
Redan 1948 slog FN fast att ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Även om det har gått 63 år sedan dess, finns det mycket kvar att göra för att stärka individers rättigheter och värde här i Göteborg.

Visst har Sverige har kommit långt. Bäst i Europa när det kommer till lagstiftning för att säkerställa homo-, bisexuella och transpersoners rättigheter. Men det klart att jag funderar över hur det hade sett ut om liberalen Selma Lagerlöf "kommit ut" redan i början av 1900-talet när hon engagerade sig i rösträttsrörelsen.

Folkpartiet liberalerna har alltid stått upp för hbt-personers rättigheter - också när det inte varit populärt. Den liberala övertygelsen om människors lika rättigheter förpliktar till handling, även när det blåser motvind. Vi har gått i bräschen för varje HBT-reform som har genomförts.

Men stora utmaningar återstår fortfarande. Vi måste fortsätta arbetet med att minska ohälsan bland unga hbt-personer, bekämpa hatbrott, attityder och okunskapen. Vi måste förbättra lagstiftningen (bland annat för transsexuella) och inte minst stödja hbt-personer i länder som inte alls kommit lika långt.

Här i Göteborg tog Folkpartiet liberalerna (Stefan Landberg, Erik Lithander och jag) initiativet till att ta fram ett HBT-program. Det blev en mycket bred uppslutning kring förslaget som bland annat resulterade i rapporten om "Bögknackarstaden Göteborg", HBT-nätverket och det som sedan några år är HBT-festivalen

Hbt-personers rättigheter är mänskliga rättigheter. Konstigare än så är det inte. Men det finns fortfarande mycket att göra för att motverka fördomar och bidra till att alla människor kan leva ett liv i frihet och värdighet, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.

Att vi nu hissar Regnbågsflaggan här på Gustaf Adolfs torg är en viktig symbolhandling som visar att vi är på rätt väg – och det är också starten på årets HBTQ-festival.

Men det är det vardagliga mötet - när festivaken är över - som allra viktigast! Hur vi bemöter varandra, om och hur vi agerar mot fördomar och diskriminering.

För det handlar om kärlek mellan människor , glöm inte det. Och ja, jag blir alldeles varm och lycklig över att nu äntligen få se Regnbågsflaggan vaja för vinden!
I nyhetsflödet: GP, GP2,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar