onsdag, juni 29, 2011

Göteborg behöver tillväxt för jobbens och miljöns skull

I dag skriver jag på GP debatt tillsammans med mina gruppledarkollegor Jonas Ransgård (M) och David Lega (KD) om att Göteborg behöver tillväxt för jobbens och miljöns skull. Grunden till ett välmående Göteborg med en kvalitativ välfärd ligger i att göteborgare har jobb och att staden har en bra tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässig.

Användningen av ändliga resurser och utsläpp som är skadliga för miljön måste minska. Men de värsta miljöproblemen är inte resultat av teknik och välstånd, utan brist på teknik och välstånd. Hållbar tillväxt genom miljöteknikutveckling gör det möjligt för framtida generationer att ha en bättre levnadsstandard samtidigt som man lever mer miljövänligt än i dag. Tillväxt och utveckling är ett måste för att möta globaliseringens utmaningar - även i Göteborg. Därför är det oroande att Miljöpartiet bromsar stadens utveckling. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar