onsdag, februari 20, 2013

Rödgrönas satsning på skolor räcker inte

Det är positivt att den rödgröna majoriteten skjuter till extra pengar till skolan. Det är något som Folkpartiet och Alliansen länge har krävt. Det stora problemet är att det inte räcker och att satsningen riskerar att slå fel.

Grundproblemet är att grundskolan i Göteborg är underfinansierad i jämförelse med andra kommuner och att pengarna inte är öronmärkta. Skolan i Göteborg behöver långsiktiga satsningar - inte tillfälliga projekt och ”pressmeddelandepengar”. Den rödgröna majoriteten borde göra om och göra rätt!

Vill man komma till rätta med problemen måste alla eleversom som är i behov av extra stöd kunna få stödet de har rätt till. Därför borde satsningen rikta sig till alla elever i behov av extra stöd istället för att välja ut ett antal ”problemskolor”. Elever som är i behov av extra stöd och hjälp – är de som drabbas mest i Göteborg, stadsdel eller val av skola är inte det viktiga. Det vet vi och det har även Skolinspektionen slagit fast.

Elever som inte når målen finns på nästan alla skolor över hela Göteborg. Så varför är vissa barn viktigare än andra? Det är en fråga som de rödgröna borde svara på. Vi tycker att alla elever har rätt till stöd och ska mötas av höga positiva förväntningar och nya utmaningar. Det är så vi skapar framtidstro och lyfter vikande kunskapsresultat. 

Jag kommenterar även förslaget i TV4Nyheterna Göteborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar