onsdag, september 19, 2012

Ta ett helhetsgrepp om skolan

I dag skriver jag tillsammans med Kristina Tharing (M) och David Lega (KD) på GP debatt om vårt förslag att inrätta en centralgrundskolenämnd i Göteborg. Socialdemokraterna vill istället att det ska inrättas skolutskott i varje stadsdel.

Kommunallagen är tydlig med att ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet inte får delegeras från huvudmannen. I praktiken innebär förslaget att ansvaret sprids ut än mer och att utskotten kommer att bli lokala diskussionsklubbar. Är det fullmäktige, det ansvariga kommunalrådet, stadsdelsnämnden eller skolutskottet som i framtiden kommer att ansvara för skolan i Göteborg?

Folkpartiet vill ge grundskolan i Göteborg en nystart och det genom att vi tar ett helhetsgrepp. Därför vill vi se en centralisering av ansvaret, inte mer av decentraliserade beslut och samma gamla trötta (s)kolpolitik.  

Samtidigt som frågan om en grundskolenämnd utreds, vill vi inrätta en politisk styrgrupp direkt under kommunstyrelsen. Styrgruppen får i uppdrag att dels följa utredningen och dels följa upp Skolinspektionens omfattande kritik och vidta åtgärder.

Folkpartiet vill ha en skola i Göteborg som möter och stimulerar alla elever till att nå längre i sin kunskapsutveckling. Genom ökad likvärdighet mellan stadsdelarna, öronmärkta resurser, ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete och bättre förutsättningar för lärare och rektorer kan vi utveckla Göteborg till en utbildningsstad i världsklass.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar