torsdag, september 20, 2012

Socialdemokraterna kallar mig ansvarslös…


Socialdemokraten Pelle Berglund kallar mig i dag ansvarslös på GP debatt i en arg reaktion på artikeln som publiceras igår. Pelle viftar i luften och menar att vi inte står upp för omorganisationen av stadsdelsnämnderna. Nu var inte han med i de överläggningar som ledde fram till reformen, men redan då förde Folkpartiet fram tanken på att lyfta skolan från stadsdelsnämnderna utan framgång men ändå.

Folkpartiet var med och införde stadsdelsnämnderna i Göteborg och vi har inte ändrat inställning till vikten av närdemokrati. Däremot menar vi att staten ska ta över huvudmannaskapet över skolan från kommunerna. Ett förstatligande av skolan lär inte ske inom den närmsta framtiden och därför är ett naturligt steg för oss att lyfta ansvaret från stadsdelsnämnderna. Det är ett beslut som Stockholm redan har gjort och Malmö har precis följt efter. Jag har inte hört Pelle kalla sina partikamrater i Malmö ansvarslösa, men det kan jag ha missat. I valet mellan att försvara SDN som system eller elevernas rätt till likvärdig skola i Göteborg är det enkelt för mig. Det är skolan!

Kunskapsresultaten i Göteborg har varit vikande under det senaste decenniet. Det är en oroande utveckling som vi vill bryta. Det kommer krävas fler förändringar i Göteborg för att vända utvecklingen och stärka likvärdigheten både inom och mellan stadsdelarna. Vi vill öronmärka resurserna och skapa bättre förutsättningar för lärare och rektorer att göra sitt jobb. Helt centralt att utgå ifrån varje elevs förutsättningar, inte var de råkar bo eller vilken stadsdel skolan råkar ligga i.

Socialdemokraterna har just nu ett svar på problemen och det är att inrätta lokala skolutskott i varje stadsdel. Om Pelle och hans kollegor tror att ännu en nivå i skolorganisation, som dessutom är politisk och utan befogenheter, kan förbättra resultaten så har han inte lyssnat på dem som faktiskt arbetar i skolans värld. Men vill man inte ta ansvar på central nivå, så vill man inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar