onsdag, januari 19, 2011

Ta fram strategier för jämställdhet inom förskola och skola

På kommunstyrelsen i dag behandlades en motion från Vänsterpartiet som resulterade i att staden ska ta fram ett verktyg för att jämställdhetsdiplomera stadens förskolor och skolor. Verktyget ska vara frivillig. Från Alliansens sida hade vi lagt ett motförslag som istället gick ut på att inleda ett samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet med syftet att ta fram strategier för jämställdhetsintegrering inom förskola och skola tillsammans med Centrum för Skolutveckling (CFS). Arbetet ska sedan med hjälp av vår utvecklingsenhet spridas vidare till kommunala som fristående verksamheter. Vårt förslag ligger också i linje med de förslag som lagts fram av Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA). Delegationen slår fast att arbetssätt och metoder i skolan bör i högre grad än i dag bygga på evidens, på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är en åsikt som vi delar.

En betydande del av jämställdhetsarbetet som bedrivs inom förskolor och skolor är projektbaserade, så även inom Göteborgs stad. Delegationen menar att projekten ofta avslutas utan att lärdomarna tas tillvara på ett systematiskt sätt och utan att innehållet blir en del av den ordinarie verksamheten. Vi menar att jämställdhetsarbetet inom förskolan och skolan bör bedrivas enligt principen om jämställdhetsintegrering. Det är en långsiktigt hållbar väg där arbetet tar sin utgångspunkt i metodik och systematik. Vi behöver strategier inte fler verktyg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar