fredag, april 30, 2010

Maktskifte i Göteborg tack!

Idag skriver jag på GP debatt om socialdemokraternas 16-åriga maktinnehav i Göteborg tillsammans med Jan Hallberg (M), Carina Liljesand (KD) och Anders Flanking (C).

I höstens val finns det ett tydligt alternativ för Göteborg: Alliansen. Vi är eniga och redo att ta över ledningen av staden. Släppa loss kreativiteten, höja kvaliteten i skolan och ge göteborgarna makten att bestämma mer själva. En förskola där köerna inte löses genom att knö in fler barn i grupperna, en skola där alla elever möts av utmaningar att lära mer och en äldreomsorg där också de äldre får avgöra vad de behöver hjälp med och vem som ska komma innanför tröskeln och göra det.

Göteborg behöver fler blomstrande företag - inte bara i de traditionella branscherna!

Göteborg behöver en nystart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar