torsdag, april 15, 2010

En fråga om religionsfrihet - idag tas spadtaget!

Det finns drygt 50 000 göteborgska muslimer varav ca 10 000 är religiöst aktiva. Under lång tid har muslimerna i Göteborg tvingats att utöva sin religion i källare i och i gamla lagerlokaler.

I Göteborg byggdes den första separata moskébyggnaden i landet och den stod klar 1976, men Nasirmoskén som den heter är i jämförelse relativt liten och de flesta muslimer accepterar inte Ahmadiyyas lära som islam. För tusentals muslimer finns det därför ingen moské att gå till i Göteborg.

Det är en självklarhet att också muslimska göteborgare ska kunna utöva sin tro. Andlig frihet är en av grundpelarna i liberalismens samhällsbygge och innebär rätten att hysa och uttrycka politiska, religiösa och andra övertygelser. Att Sveriges muslimer ska hindras från att utöva sin religion är oacceptabelt och här måste liberaler tydligt ta ställning. Folkpartiet liberalerna har länge sagt ja till att fler moskéer, liksom andra religiösa helgedomar, byggs i Göteborg.

Trots att planerna för att bygga en moské vid foten av Ramberget pågått i nästan 20 år (!) har frågan blivit högaktuell nu eftersom det första spadtaget äntligen ska tas. Men märkliga protester från ännu märkligare grupperingar har pågått länge. I februari förra året låg två grishuvuden på tomten där moskén ska byggas och i helgen demonstrerade nationaldemokrater och andra moskémotståndare under samma paroll i området med argument som inte stämmer överens med verkligheten. De hävdade t ex att moskén skulle förstöra historisk mark och byggas i Keillers park. Tomten moskén ska byggas på är gammal industrimark nära en stor trafikled och inte i Keillers park.

Demonstrationen riktade sig också mot det företag som fått uppdraget att bygga moskén. Det är allvarligt när antidemokratiska krafter försöker utnyttja religiösa skillnader och genom uppenbara lögner skapar konflikt - något som ytterst undergräver vår demokrati.

Göteborg är en segregerad stad med ett stort utanförskap. Att förbjuda, försena eller stoppa bygget av en moské stöttar inte en bättre integration. Tvärtom behöver vi fler moskéer i Göteborg.

Vi liberaler måste stå upp för individens frihet och för dennes rätt att utöva sin tro, därför hälsar vi den nya moskén välkommen! I tisdags skulle spadtaget ha tagits men är flyttat till idag torsdag. Cecilia Wigström och andra liberaler är på plats.

Andra bloggar om
:
Moské, islam, religonsfrihet, folkpartiet

Nyhetsrapportering:
GP GP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar