torsdag, maj 27, 2010

Budget- och skuldrådgivningen - 10 årig långbänk.

För nästan 10 år sedan föreslog jag i en motion till kommunfullmäktige en utvärdering av stadens budget- och skuldrådgivningsverksamhet. Min farhåga var att det såg väldigt olika ut i stadsdelarna och jag ville helst att det skulle centraliseras. Motionen remitterades till samtliga stadsdelsnämnder och Konsumentnämnden. I april 2001 beslutade fullmäktige att genomföra en utvärdering, men trots beslutet sattes arbetet inte igång. Därför interpellerade jag i fullmäktige och frågade Göran Johansson om varför utredningen drog ut på tiden. Det visste han inte – men beklagade att det blivit så. 2004 presenterades till slut rapporten. Kartläggningen visade att det saknades övergripande samordning, vilket Göteborg var helt ensam om bland storstäderna och att likvärdigheten över staden var satt på undantag.

Igår beslutade en enig kommunstyrelse att säga ja ett reviderat förslag där stadens budget- och skuldrådgivning slås samman till en enhet med organisatorisk hemvist hos konsumentnämnden, vilket sker den 1/1 2011. När utvärderingen var klar motionerade nämligen Jonas Ransgård (M) och Kristina Bergman Alme (FP) om att slå samman verksamheten till en central enhet. Ibland kan det ta lite tid att få saker gjorda i opposition – men tio år är allt för lång tid! Däremot är jag övertygad om att verksamheten nu kommer att stärkas och vara till gagn för den enskilda göteborgaren som strävar efter att få en fungerande vardagsekonomi och kunna bli kvitt och sanera sina skulder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar