tisdag, september 20, 2016

Göteborgs företagsklimat måste bli bättreI dag presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking över företagsklimatet i landets kommuner. Göteborg placerar sig på 168:e plats vilket är en bättre placering, men långt ifrån okej. Andra kommuner har nämligen blivit sämre. Det stora raset som har pågått sedan 2009 måste hämtas hem. Vi har fortfarande 98 kommuner som ligger före oss jämfört med stadens placering för sju år sedan.

Rödgrönrosa Göteborg ligger fortfarande hjälplöst efter när det kommer till faktorerna konkurrens från kommunen (250:e plats), service till företag (252:e plats) och kommunpolitikernas attityder till företagande (260:e plats). Här finns det att göra. Det är dags för att bjuda in företagen till samtal.

Utan företagare stannar välfärden, därför är det så viktigt att det finns ett företagsklimat som föder, stimulerar och utvecklar framgångsrika företag, företagare och entreprenör. Det är så vi skapar framtidstro och bygger en hållbar stad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar