torsdag, september 29, 2016

Minska förskolans barngrupper

Redan 2010 lyfte Liberalerna, då Folkpartiet, krav på ett maxtak på förskolans barngrupper. Sedan dess har förskolan byggts ut men Göteborgs kommunala förskolor brottas fortfarande med alldeles för stora barngrupper. Kravet på ett maxtak är lika berättigat nu som för sex år sedan. En förändring måste till. Det skriver jag på GT debatt i dag.

Förra året kom regeringens nya riktmärken. Enligt Skolverket är riktmärket för småbarnavdelningarna (1-3 år) mellan sex till tolv barn. I Göteborg har andelen kommunala småbarnavdelningar med grupper inom riktmärket minskat. Istället har andelen avdelningar med fler småbarn ökat. För de lite äldre barnen (4-5 år) är riktmärket nio till 15 barn. Närmare 70 procent av de kommunala förskoleavdelningarna ligger över riktmärket och den andelen har ökat enligt samma verk. Oasvett om vi jämför med andra storstäder eller riket totalt, så har Göteborg för stora barngrupper.

Forskning från Göteborgs universitet visar att barngruppens storlek har en större betydelse för kvalitén än personaltätheten. I den lokala förskolepolitiska debatten brukar det låta tvärtom. Visst är det så att det finns andra faktorer som ligger till grund för en framgångsrik förskola än enbart barngruppens storlek som staden måste jobba med. Det handlar om kompetens och utbildning hos personalen, om gruppens sammansättning, lokalernas förutsättningar och personaltätheten. Men det går inte att blunda för barngruppernas storlek

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar