fredag, april 11, 2014

Göteborg rasar på ny skolranking

I dagarna presenterade SKL sin ranking av grundskolan i Sverige som bygger på resultat för läsåret 2012/13. När landets alla kommuner rankas hamnar Göteborg i år på 245:e plats av totalt 289 kommuner, vilket är en försämring med ytterligare 16 placeringar. SKL:s jämförelser ligger helt i linje med den utveckling som vi länge har pekat på och 

Folkpartiet har lagt fram flera förslag för att möta utvecklingen som rödgröna avvisat. Tidiga insatser, höga förväntningar, höjda lärarlöner, fler speciallärare, rektors ledarskap, öronmärkt och höjd skolpeng - och lyft ansvaret för skolan bort från SDN. Flera statliga satsningar har Göteborgs rödgröna försenat som ex förstelärare.

Stockholm och Malmö är två städer som visat att de går att vända vikande kunskapsresultat med rätt åtgärder. I Göteborg fortsätter den rödgröna majoriteten med Socialdemokraterna i ledningen med mer av samma gamla politik som inte ger resultat.
Anna Johansson (S) menade nyligen i en debatt i fullmäktige att det är direkt meningslöst att jämföra resultat mellan storstäderna och att den negativa kunskapsutvecklingen i Göteborg är regeringens fel. Är det därför det går bättre i andra städer?

I den nya rankningen förbättras såväl Stockholm som Malmös resultat jämfört med förra årets ranking.
Stockholm lyfter sitt resultat med 21 placeringar och även Malmös resultat förbättras i mätningen med 9 placeringar och är nu inte långt borta från Göteborg, vilket har varit en tydlig trend i flera år. Göteborgs elever halkar efter.

Syftet med Öppna jämförelser är att bidra med ett stöd och väcka idéer till hur kommuner utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv kan bidra till att förbättra resultaten i skolan. Göteborg har mycket att lära av andra skolkommuner. Med fokus på kunskapsuppföjning och med rätt insatser så går det att vända skolresultaten. Tyvärr är Anna Johansson och övriga rödgröna mer fokuserade på att försvara sin egen resursfördelningsmodell och att skylla ansvaret på någon annan. Ta fram spegeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar