torsdag, december 11, 2008

Ska Göteborg bli en stad där man hatar bilar?

På kommunstyrelsens bord ligger ett förslag att utreda trafikavgifter. Förslaget från Martin Hellström (kd) är att göra en bred utredning för att analysera vad som är möjligt och lämpligt. Från Alliansen föreslog vi också att man skulle skicka frågan till övriga kommuner i Göteborgsregionen (GR) innan man fattar beslut om att utreda.

Under hösten gjordes en avsiktsförklaring mellan GR, Västragötalandsregionen, Vägverket och Göteborgs Stad om att vara med och avgiftsfinansiera en ny älvförbindelse. Detta retade upp v och mp ordentligt. Jag var - och är - väldigt glad över att vi äntligen har en regering som är beredd att satsa på en ny älvförbindelse och att projekteringen nu ska göras men jag är fortfarande skeptisk till att införa avgiftsfinansiering. Där har vi helt olika skräckscenarier Kia Andreasson och jag. Det värsta som kan hända enligt Kia är att vi får en ny älvförbindelse - men inga avgifter. För mig är det tvärtom!

Nu har tydligen s, mp och v bestämt sig för att - som svar på Martin Hellströms motion - införa trängselskatt också i Göteborg. De kallar dem för framkomlighetsavgifter och i sitt förslag (som vi ännu inte sett bara hört talas om) uttrycker man sig mycket negativt om bilismen.

Vi måste göra mer för att minska koldioxidutsläppen - det är helt klart. Men att börja hata bilen är fel väg. Att få fler att åka kollektivt måste ske genom att göra det bekvämare att ta buss och spårvagn, att tidtabellen hålls och att man får en sittplats. Det ska vara tryggt och säkert!

Men det får inte stå i motsats till att vi ska utveckla vår fordonsindustri - och därigenom rädda VOLVO. I framtiden kommer vi att se både el-bilar och andra betydligt bättre bränslen än bensin. Då kan inte Göteborg ha blivit en stad där man hatar bilar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar