torsdag, november 21, 2013

Göteborgs skolresultat dalar - lyft skolan!

En jämförelse mellan slutbetygen i storstädernas kommunala skolor i årskurs 9 visar att elevernas resultat i Göteborg har försämrats under de senaste tio åren. Trenden i Stockholm och Malmö är däremot positiva.

Statistiken talar sitt tydliga språk – nu krävs kraftfulla insatser för att lyfta skolan i Göteborg. Ambitionerna måste höjas, vi ska inte vara sämre än någon annan. Så länge skolan är kommunal är den rödgröna majoriteten ytterst ansvarig för de dalande siffrorna.

SDN har misslyckats med sitt uppdrag och ansvaret borde nu samlas i en central nämnd. Då kan man lättare sätta in åtgärder för olika skolor och elever i behov av stöd. Nu kräver jag i en interpellation i fullmäktige att den rödgröna majoriteten vidtar åtgärder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar