onsdag, april 27, 2016

Sopa inte brottsmisstankar om gode män under mattan

Senaste dagarna har SVT Nyheter granskat kommunernas gode män. Granskningen har begärt ut samtliga tillsynsrapporter från länsstyrelserna under åren 2012-2015. Totalt handlar det om svindlande 26 miljoner kronor som har stulits och förskingrats. Enbart i ett fall ska överförmyndaren ha gjort en polisanmälan. I SVT's granskning har det också framkommit att SKL anser att kommuner inte är skyldiga att göra polisanmälan om upptäckt oegentligheter. Det är fullständigt oacceptabelt
Personer som får gode män utsedda tillhör samhällets mest utsatta. De förmår inte utan andras hjälp förfoga över sin egendom eller sin rätt. Det kan handla om barn utan föräldrar, personer med funktionsnedsättning och om sköra, kanske dementa äldre som står ensamma kvar i livet. 
Blotta vetskapen om att misstänkt förskingring inte blir polissak riskerar att locka oärliga personer att bli gode män. Vi ska inte sopa brottsmisstankar under mattan i ambitionen att inte såra eller skrämma. Vi ska stå upp för de svagas rätt att inte bli utsatta för brott. Det skriver jag idag tillsammans med oppositionsborgarrådet Lotta Edholm på SVT Opinion.


Att inte anmäla skurkar riskerar dessutom att kasta en skugga över alla de gode män som gör fantastiska insatser för en annan medmänniska. Det behövs verkligen fler som är beredda att göra det.  

Liberalerna tog idag på kommunstyrelsen också initiativ till att vi får en redovisning av vilka rutiner Göteborgs överförmyndare tillämpar. Vi efterfrågar också en fördjupad granskning av både överförmyndare och revisionen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar