tisdag, januari 17, 2012

Vem ska bestämma när festen är slut?

Göteborg har ett levande nöjes- och uteliv som är till glädje för alla som vill vara ute tillsammans med vänner för att dansa och umgås. För oss liberaler är det självklart att göteborgare ska bestämma själva när festen är slut. Politiker ska inte tvinga folk att gå hem tidigare.

Folkpartiet liberalerna vill behålla nuvarande öppettider och att alkoholtillstånden ska gälla fram till 05.00 - samtidigt som staden ska ställa höga krav på krogarna för ett tryggt nattliv i Göteborg. Vi är också kritiska till de rapporter som förslagen är grundade på, vilket Cecilia Wigström (FP) kommenterar i dagens Metro.

Några argument varför vi ska behålla nuvarande öppettider:


  • En mångfald av öppettider skapar bättre ordning.
  • Svartklubbarna hålls borta.
  • En växande storstad, med ambitioner som nöjes- och evenemangsstad, ska ha ett stort och rikt utbud.
  • Skapar bättre förutsättningar för krögarna kring Avenyn.
På krogen är det legalt att dricka alkohol. Tidigt stängda krogar leder till att festandet flyttar till svartklubbar, med billigare alkohol - troigen smuggelsprit, sämre kontroll och svarta pengar som resultat. Med en mångfald av öppettider och tillstånd, fler vakter och bättre kontroll får vi också en stad med ett levande och tryggare krogliv.

Betyder det att vi inte ser problemen med stöket på stan? Alls inte. Men vi tror inte på att lösningen är så enkel som att stänga alla krogar tidigare. Börja med att utvärdera de nya, mer stränga, reglerna för 5-tillstånden, ha fler poliser på stan och bättre kollektivtrafik nattetid är några exemel.

I nyhetsflödet GT1, GP1, GP2, GP3, GP4   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar