tisdag, januari 10, 2012

Ta fram gemensamma rutiner vid frånvaro och skriv in skolk i terminsbetygen

Göteborgs-Posten konstaterar i dag att Göteborgs stad inte har en aning om hur många elever som skolkar i grundskolan. Granskningen visar att endast två stadsdelar kan redovisa statistik över hur närvaron ser ut i klassrummen. Det duger inte.

Skolk är en allvarlig varningssignal om att något inte står rätt till och den ska inte ignoreras. Staden är, som huvudman, skyldig att hålla sig informerad om hur det ser ut och nu krävs det ändring. Vi menar att skolket ska rapporteras hem till föräldrarna utan dröjsmål så att åtgärder kan sättas in omgående. Samtidigt kräver vi att staden tar fram gemensamma rutiner vid frånvaro och att den rapporteras in centralt varje månad. Vi vill också att skolk - eller ogiltig frånvaro - sammanställs och skrivs in i terminsbetygen.

Skolplikten innebär att skolan måste göra allt man kan för att få tillbaka en frånvarande elev till skolan. Därför är det angeläget att tidigt sätta in åtgärder och stöd till de elever som har hög frånvaro. Skolinspektionens skolpliktsbevakning visar att elever med stor frånvaro är ett utbrett problem, skolans åtgärder är inte tillräckligt effektiva, kommunerna saknar en samlad bild och ger ett otillräckligt stöd. Tillsynens resultat är självklart inte generella för alla kommuner i landet, men pekar på de problem som finns i Göteborgs stad.
Skolk är en varningsklocka - genom att lyssna på den kan många elevers situation avhjälpas mycket tidigare än idag!

Läs tidigare inlägg om skolket i Göteborg: Majoriteten blundar för skolket och Skolk är dyrt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar