torsdag, december 01, 2005

Skolverket dömer ut gymnasieskolan.

'Igår kom en utvärdering som visar att gymnasieelever idag har sämre kunskaper och är sämre rustade för fortsatta studier än för 15 år sedan.

Idag får jag frågan av Radio Göteborg om vad jag tycker om att betygsresultaten minskar istället för att öka: Lyssna här

Vi sviker barnen om vi inte sätter in åtgärderna i tid. Det individuella programmet på gymnasieskolan är vårt nästa största program och en plats kostar mer än dubbelt så mycket som en plats på ex samhällsvetenskapligt program. Många av eleverna har haft trassligt genom hela grundskolan. Varför satsas inte pengarna redan då det upptäcks?

En stor grupp elever som går på individuellt program är sent ankomna till sverige. Det är uppenbart att vi inte ger dem rätt förutsättningar att lyckas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar