tisdag, november 28, 2006

Skolstyrelser med elevmajoritet?

I förra veckan uttalade sig skolminister Björklund om att stoppa försöket med elevstyrda skolor. Den förra regeringen införde försöket - och förlängde det till sista juni 2007. Nu vill alliansen inte fortsätta med det försöket.
I onsdags morse var jag i TV4:as morgonprogram och pratade om det - på begäran finns nu länken här

Som jag ser det måste ansvar och befogenheter hänga ihop. Rektor är ytterst ansvarig för skolan då är det också viktigt att hon eller han har de befogenheter som krävs. Att elever engagerar sig i sin utbildning och sin skolmiljö är jättebra och utvecklar både dem och skolan men varför ska de ha majoritet i styrelsen?

Elevskyddsombud - en sak jag själv slogs för som elev och som nu finns - har rätt att vara med på skyddsronden och skyddskommittéen men de har inte rätt att stoppa verksamheten.

Göteborg hade ett försök på Frölundagymnasiet men eleverna hade dålig närvaro så styrelsen blev inte beslutsmässig. Vi avbröt försöket. Betyder det att eleverna på Frölundagymnasiet inte engagerar sig i sin skola - eller betyder det att ansvaret de förväntades ta var för stort?

Vad tycker du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar