måndag, oktober 27, 2008

Var ska skolan ligga?

Just nu brottas Utbildningsnämnden med för mycket lokaler till för få elever. Vi kan omöjligt ha kvar alla de enheter vi har. På bara några år minskar antalet gymnasieelever med 2000. På tisdag är det tänkt att nämnden ska ta ställning till förvaltningens förslag.

Vi har en hög ambition om att se till att eleverna, så långt det är möjligt, kommer in på sitt förstahandsval. Vi är övertygade om att det leder till färre avhopp och bättre motiverade elever.

Sedan ett par år tillbaka kan alla 16-åringar i Göteborgsregionen (Göteborg+12 kranskommuner) välja vilken skola de vill. Kommunal eller fristående spelar ingen roll - inte heller om skolan ligger i kommunen där man bor eller ej. Tidigare delades eleverna in efter vilket postnummer man hade och det var avgörande för vilken skola man placerades på! Men de fristående skolorna kunde ta emot elever från hela Sverige. Dit vill vi inte tillbaka. Vi vill att villkoren ska vara lika. Det är eleverna som också i framtiden ska avgöra både vilket program och vilken skola de vill gå på!

Det finns en del som förenklar debatten och säger att hade vi inte haft fristående skolor så hade vi inte behövt lägga ner skolor nu. Det är inte sant. Vi har ungefär lika många platser i den kommunala gymnasieskolan nu, som vi hade innan "baby-boomsbarnen" började på gymnasiet. De är rekordmånga och de började samtidigt som Göteborg fick fler friskolor. Så i själva verket, hade vi inte haft dem så hade vi fått bygga fler skolor under några år som vi nu hade fått lägga ner... Det är aldrig roligt att flytta eller lägga ner skolor men det är nödvändigt.

Hur ser förslaget ut?
Förvaltningen föreslår att Frölundagymnasiet avvecklas.
Detta är en långdragen historia där Frölundas stadsdelsnämnd länge kastat lystna blickar på gymnasiets lokaler och velat ta över dem för att slippa bygga en ny grundskola istället för Järnbrottsskolan. För ett drygt år sedan fattade presidiedelegationen med Göran Johansson i spetsen beslut om att låta Lokalsekretariatet utreda en sådan flytt. Detta utan att Utbildningsnämnden tillfrågats! I februari kom ett förslag om att flytta Frölunda till Annedalsskolan i Linnéstaden - som inte var ledig... Detta avvisade nämnden och sa att både Frölunda, Angered och Munkebäcks lokaler behöver ses över.

Självklart måste vi samarbeta och använda lokalerna på bästa sätt men vem ska avgöra var vi ska ha gymnasier i framtiden? Jo, eleverna. 800 elever går på Frölunda idag. De har gjort ett aktivt val till en liten skola i Väster. Många söker sig till små skolor i stan - men inte alla. Vi vill att man ska se om det finns möjlighet att erbjuda dessa elever ett alternativ Västerut även i framtiden. Och säkerställa att de samarbetspartners som Frölundagymnasiet haft följer med när programmen placeras.

Förvaltningen föreslår också att Ester Mosessons gymnasium flyttas till Skånegatan.
Alla är helt ense om att Ester har en suverän verksamhet ute på Lindholmen. Ändå föreslår förvaltningen en flytt in till stan. Det förslaget beror på att lokalerna på Skånegatan är modernare och ger chans till fler elever både vux, särskola och KY-utbildningar att bilda ett ännu vassare alternativ. Varumärket Ester ska behållas och lokalerna på Skånegatan knoppas av så att man blir en egen skola. Vi vill att man också tittar på att göra tvärtom - flytta övrig restaurangutbildning till Ester på Lindholmen så att man kan göra en jämförelse.

Munkebäcksgymnasiet flyttas till Lindholmen
Medieprogrammet som är Munkebäcks största kommer att försvinna i och med den nya gymnasieskolan. Men erfarenherna och tankarna att jobba med IT i undervisningen som finns vill vi ta tillvara och vidareutveckla. Nu är förslaget att man flyttar till Lindholmen men vi vill att man också ser över alternativet att flytta in programmet till en annan befintlig gymnasieskola.

Angered slutligen.
Nystart Angered var en storsatsning som nämnden genomförde för 3 år sedan. Passioner och PBL skulle vända trenden med att färre elever sökte till Angered. En vändning skedde i början men den blev dessvärre inte långvarig. Skolan har länge haft problem med ekonomin, något som i långa loppet drabbar alla skolor. Ska Angered vara kvar och kunna locka fler elever måste Samhällsprogrammet också erbjudas på skolan. Och lokalerna måste anpassas efter hur många elever som faktiskt går på skolan. Ca 700 ser det ut att bli.

Från Alliansen har vi i flera år föreslagit i budgeten att lokalutnyttjandet måste ses över. Tomma kvadratmetrar är mycket dyra kvadratmetrar. Därför är det synd att Göteborgs stad har ett system som gör att även om vi lämnar lokaler får vi fortsätta betala hyra. Anpassningen och samutnyttjande borde skett för länge sedan, nu blöder organisationen och det blir bråttom att fatta beslut.

Utbildningsnämnden borde också haft en strategisk diskussion om hur vi vill se den nya gymnasieskolan i Göteborg, före detta beslutet. Något vi efterlyste redan i februari... Nu blir det i bästa fall en diskussion under våren. Bättre sent än aldrig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar