onsdag, september 11, 2013

Svenska språket är nyckeln till att klara skolan


I dag har Jan Björklund och Erik Ullenhag presenterat en viktig budgetsatsning på utökad undervisningstid i svenska för nyanlända elever i årskurs 1–5. Sammanlagt satsas 45 miljoner kronor för 2014 och för 2015 och 2016 beräknas 90 miljoner kronor per år.

Elever som har invandrat efter sju års ålder når som regel sämre skolresultat än de elever som invandrat i yngre åldrar. Språket är nyckeln till att klara skolundervisningen och därför är det bra att undervisningstiden i svenska nu utökas.

Regeringen har sedan tidigare satsat på utökad undervisningstid för nyanlända elever i årskurs 6–9. Den utökade undervisningstiden motsvarar tre timmar mer i veckan. Den nya satsningen kommer att omfatta alla nyanlända elever i grundskolan. Finansieringen kommer som ett riktat statsbidrag till kommunerna och nu är det viktigt att Göteborg tar del av satsningen, som innebär ett tillskott på miljoner.

Lärarnas riksförbund presenterade igår, på Skolans dag, en rapport som lyfte just denna fråga och den är särskilt viktig för Göteborg. Här finns utmaningar som behöver nya svar. 

Även Lotta Edholm bloggar om förslaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar