onsdag, april 22, 2015

Skolan behöver en modern organisation

Folkpartiet och Alliansen har i ett förslag till kommunstyrelsen tagit initiativ till att lyfta ansvaret för grundskolan från stadsdelarna. Två utredningar ska tillsättas på skolområdet i Göteborg (en överföring av grundskolan till en ny grundskolenämnd och en översyn av resursfördelningsmodellen). En politisk styrgrupp för skolutveckling ska inrättas direkt under kommunstyrelsen.

Göteborgs stadsdelsnämnder har haft ansvar för grundskolan sedan 1990-talet. Såväl Skolverket som Skolinspektionen har vid flera tillfällen riktat omfattande kritik mot Göteborgs skolor. Det är uppenbart att nuvarande skolorganisation inte förmår att möta de problem och utmaningar som skolan står inför. Stockholm och Malmö har redan lyft ansvaret från stadsdelarna. Nu är det Göteborgs tur.

Göteborg behöver en modern skolorganisation där alla elever möts av positiva höga förväntningar och nya utmaningar oavsett var de bor eller vilken skola de går i. För att alla elever ska nå sin fulla potential krävs att skolan ges bättre förutsättningar än vad de rödgröna har lyckats prestera de senaste 20 åren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar