onsdag, februari 08, 2017

MP:s skolpolitik ett hot mot kunskapsskolan

Kunskapsresultaten i Göteborgs skolor ligger på historiskt låga nivåer. Betygen i årskurs sex fortsätter att falla. Till skillnad från den rödgröna minoriteten känner jag en stor oro och frustration.  Det ska inte spela någon roll var eleven bor eller vilken skola man har valt. Alla elever ska utmanas och stimuleras att nå längre.

Mötet mellan lärare och elever i klassrummet är avgörande för att lyfta kunskapsresultaten. Det är där det händer. Därför måste vi säkerställa att alla elever får ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd, där läraren leder och undervisar klassen. Det är så vi skapar lust att lära sig mer.

Det finns två tydliga förlorare i den rödgröna skolan i Göteborg. Det är pojkar och det är elever från hem utan utbildningstradition. Det är också dessa elever som drabbas mest av stök, oordning i klassrummet, en anti-pluggkultur och för låga krav. Alla elever har rätt till en skolmiljö som präglas av studiero. För mig är det uppenbart att det krävs insatser. Tyvärr lyser förslagen med sin frånvaro.

Läs mer om detta på GP debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar