torsdag, april 20, 2017

Göteborg behöver Trygghetsvakter

Rättsamhället måste återupprätta och samhället måste tydligt markera vad som är rätt och fel. Mot bakgrund av den rådande situation med parallella rättssystem i flera av Göteborgs stadsdelar har jag lagt fram en motion till kommunfullmäktige om att Göteborgs stad ska införa Trygghetsvakter.

Det är de mest socialt utsatta som drabbas värst där otryggheten är som störst. Det är deras frihet och trygghet som Liberalerna försvarar. Trygghetsvakter kan aldrig ersätta poliser men erfarenheterna visar att deras närvaro har en betydande förebyggande effekt. Vi har en situation i några av våra stadsdelar som kräver effektiva insatser.

Angered är ett av fem särskilt utsatta områden i Göteborg men det finns bara en polisstation som ska täcka hela området. Invånare upplever sig otrygga eftersom de inte känner att polisens närvaro.

Lokala trygghetsvakter anställs i kommunal regi och ska samverka med polisen och bidra till trygghet på gator och torg. Brottsutsatta bostadsområden ska prioriteras. Den framgångsrika Landskronamodellen visar att det är möjligt.
Parallellsamhällen ska aldrig accepteras. Göteborgssamhället måste återta dessa områden och det kräver riktade satsningar och då är vårt förslag att inrätta kommunala trygghetsvakter som ska samarbeta med- och ledas av polisen. Läs mer om förslaget.

Jag kommenterar även förslaget i Göteborgs-Posten och SVT Nyheter Väst.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar