måndag, juni 12, 2017

Vi tar ansvar för ekonomin och prioriterar välfärden

Göteborg är på många sätt en fantastisk stad, men samtidigt en stad med många utmaningar. I dag presenterar Liberalerna tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna budgetförslag för 2018. Budgeten innehåller en rad nya satsningar för att möta stadens utmaningar. Vi gruppledare skriver om stadens ekonomi och utmaningar här

Här är några satsningar som kan nämnas:
 • 100 nya äldreboendeplatser
 • Fler trygghetsboenden
 • Fler ska komma i jobb
 • Stärkt företagsklimat
 • Mindre grupper och ökad kvalitet i förskolan
 • Lönesatsning förskolechefer
 • Bättre kunskapsresultat och studiero i skolan
 • Förstärkt gymnasieskola
 • Lönesatsning rektorer
 • Ökat bostadsbyggande och stadsutveckling
 • Rent och snyggt Göteborg
 • Ökad trygghet
Läs mer om budget 2018.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar