söndag, juni 03, 2007

500 motioner...

...har partistyrelsen behandlat fredag till söndag på Lidingö!
Medan solen strålat utanför har vi suttit inne och debatterat och ändrat på formuleringar och till slut bestämt oss.
3 rapporter kommer också att behandlas på Landsmötet som ett led i visionsarbetet 2014. En om kulturpolitik, en om psykiatri och en som heter "mellan glastak och skurgolv" - om jämställdhet. Den arbetsgruppen har jag ingått i och vi fick rätt mycket publicitet på ett av förslagen - nämligen skadestånd för försenad förskoleplats läs här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar