onsdag, januari 14, 2009

En ny politik för förskolan

I en debattartikel i GT igår skriver jag och Pär Gustafsson att vi behöver en ny politik för förskolan i Göteborg.

Du kan läsa hela debattartieln här

eller här nedan

Kön till förskolorna ökar igen, visar den senaste statistiken från stadskansliet i Göteborg. Vi har tidigare föreslagit att föräldrar som drabbas, då de inte erbjuds plats inom fyra månader, som lagen föreskriver, ska få skadestånd genom ekonomisk ersättning medan de väntar. Det tycker vi fortfarande. Det är bra att vi fortsätter bygga ut antalet förskoleplatser i Göteborgs stad, under förra året tillkom 1000 platser och det beräknas tillkomma lika många under 2009. 741 barn finns anmälda med behov av plats. Av dessa har 512 barn väntat i mer än fyra månader varav 217 inte fått något erbjudande.

Utvecklingen oroar och det är beklagligt att den styrande minoriteten så sent som i höstas proklamerade att det inte längre existerade någon kö i Göteborg.
De räknar nämligen bara dem som köar till hela stadsdelen. Det räcker inte med goda ambitioner och att tricksa med statistiken för att inte bryta mot lagen.

Föräldrarna måste kunna lita på att de erbjuds en förskoleplats i tid. De måste kunna ge besked till arbetsgivaren när de kommer tillbaka ifrån föräldraledigheten.
Förskola och barnomsorg är en plats för lek och pedagogisk utveckling. Barngrupperna i förskolan har under senare år vuxit så att det på sina håll i praktiken är omöjligt för pedagogerna att kunna stimulera varje enskilt barn.
Förskolans personal måste ges möjlighet genom ökad personaltäthet eller färre barn i grupperna till en närmare och bättre kontakt med varje barn. Det behövs också en syskonförtur som är värd namnet, för att skapa mer flexibilitet i systemet.

Förskolan ska lägga vikten på barns lust att leka och med leken som verktyg uppmuntra barns lust till lärande. Barn med svenska som andraspråk ges också en större möjlighet att lära sig svenska före skolstarten om de deltar i den pedagogiska förskolan.

Det är viktigt att tillåta olika former av pedagogik och uppmuntra alternativ i såväl kommunal, kooperativ som enskild regi. Folkpartiet liberalerna och Alliansen i Göteborg vill införa en kommunal förskolepeng för att garantera alla barns rätt till omsorg och för att garantera familjens valfrihet. Genom att öronmärka förskolepengen går den direkt från stadshuset till varje förskola och barnen där.

På det sättet hamnar inte pengar som var avsatta för enskilda barn på andra poster i ansträngda stadsdelsförvaltningars budgetar. Göteborgs stad har brutit mot lagen om att erbjuda alla förskoleplats inom skälig tid sedan den infördes 1995. Vi tycker att det är alldeles uppenbart att det behövs politisk förändring och att det är dags för nya förslag. Det är både personalen, föräldrarna och barnen värda!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar