fredag, januari 30, 2009

Snurrigt om Nobelklasser och spetsutbildning...

I våras lämnade jag in ett förslag om att införa i Göteborg och att vi skulle begära dispens hos regeringen för att göra det. Vi vill att alla ska mötas av höga förväntningar och utmaningar. Även de elever som har väldigt lätt för sig i skolan. Har beskrivit det mera här

Regeringen var lika kloka så de beslutade att spetsutbildningar skulle inrättas på 10 skolor i Sverige från och med hösten 2009.

När utbildningsnämnden behandlade min motion så var regeringsförslaget uppe samtidigt. Spetsutbildningar var nämnden eniga i att bifalla men Nobelklasser ville majoriteten avslå. Men när kommunstyrelsen sedan skulle svara på departementspromemorian så ville s, v och mp plötsligt inte ha spetsutbildning.

Sedan fick vi ändå med oss en majoritet att ansöka om spetsutbildning på Polhem och Hvitfeldtska... (Hänger ni med?) Nu fick Fässbergsgymnasiet i Mölndal (GRATTIS!) tillstånd att starta hösten 2009.

När så mitt förslag skulle behandlas i torsdags på kommunfullmäktige så var det "sorteringsskola" och "elitsatsning" som man var emot igen... Och det var fel att bara införa en klass ... (Det går att lyssna på debatten via Göteborgs stads hemsida här)

Men jag ger mig inte så lätt! Självklart ska också Göteborg ha spetsutbildning - även om den inte kallas Nobelklasser - vi har en ny chans snart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar