tisdag, oktober 20, 2009

Likvärdig skola med statligt ansvar!DN-debatt idag skriver Utbildningsminister Jan Björklund, jag och Torkild Strandberg att ansvaret för skolan måste ses över.

Vi tar – som första parti – tydlig ställning för ett återförstatligande av skolan. Två årtionden efter den svenska skolans kommunalisering vet vi att resultaten inte blev bättre – de blev sämre. Det är därför hög tid att inför nästa mandatperiod föra en öppen och konstruktiv debatt om hur skolan ska styras i framtiden. Inför landsmötet i höst föreslår parti­styrelsen att Folkpartiet ska verka för en övergång till ett statligt huvudmannaskap. Ett skäl för ökat statligt ansvarstagande är alla barns rätt till likvärdig utbildning. Ett annat är lärar­yrkets status och attraktionskraft, som drabbats hårt av det kommunala huvudmanna­skapet.

Andra bloggar om skola
Uppdaterad med bild från Dagens Samhälle

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar