torsdag, oktober 15, 2009

Värna skolan - en investering i framtiden!

Idag kom beskedet från S, MP och V om hur de tänker sig fördela Alliansregeringens extra konjunkturstöd på 375 miljoner till Göteborg.

275 miljoner går till SDN-sektorn och 18 miljoner till utbildningsnämnden. Hade pengarna istället fördelats enligt vårt förslag i kommunstyrelsen som röstades ner igår, hade istället 327 miljoner gått till SDN och 29 miljoner till UBN – en diff på 63 miljoner kronor! Vi prioriterar helt enkelt annorlunda.

I svåra tider behöver politiken prioritera. Folkpartiet och Alliansen prioriterar skolan, förskolan och omsorgen om våra äldre först. Vi behöver minska barngrupperna i förskolan, höja kvalitén i skolan och äldreomsorgen. Vi vill ju också halvera antalet SDN och fördela pengarna direkt till förskolorna, skolorna och de äldre i behov av hemtjänst t ex. (Diskussion pågår mellan partierna i kommunstyrelsen)

Regeringens extrastöd till kommunerna har varit en prioriterad fråga för folkpartiet i regeringen och Alliansen visade att den tar ansvar i kristider och prioriterar välfärden.

GP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar