onsdag, mars 26, 2014

Hultskolan behöver paviljonger nu!

Elever drabbas av astma, eksem och extrem trötthet. Personal sjukskriver sig. Det är en skolmiljö som ingen vill vistas i. Men det har länge varit verklighet för elever och lärare på Hultskolan. 

Stadsdelsnämnden i Askim-Frölunda-Högsbo vädjar därför nu till kommunstyrelsen att paviljonger ska placeras som skollokaler redan inför läsåret 2014/15 tills dess att nya skollokaler är uppförda på Björkåsskolan och Hultskolan, då arbetsmiljön är fullkomligt undermålig. Lokalsekretariatet och den rödgröna majoriteten menar att detta kan vänta till den ordinarie budgetberedning, vilket skulle innebära att det tar ungefär ett år innan några paviljonger skulle kunna vara på plats.
Lokalförvaltningen är nu anmäld till Miljöförvaltningen för vanskötsel av lokalerna. Vi inom Alliansen menar att en åtgärd krävs snarast. Så här får det inte fortsätta. Läget är allvarligt och aktut. Men den S, V och MP väljer istället att begrava frågan i det fortsatta budgetarbetet och kör både över rektorer och  stadsdelsnämnden.

Skolmiljön är ingen perifer fråga. Förutsättningarna för lärandet är direkt kopplade till skolmiljön. Vi vill verka för att elever och lärare får en trygg och ombonad miljö där de kan lägga kraft och energi på sitt skolarbete. Likaså är det en viktig fråga för barn och vuxnas hälsa. Det handlar om grundläggande omtanke och om att alla i skolan ska få bästa möjliga miljö för sitt skolarbete. Som det är nu får eleverna i huvudsak besvär och sjukdomar av skolan, inte kunskap. Kan inte låta bli att leka med tanken på hur det hade låtit ifrån de rödgröna partierna om Hultskolan varit en fristående skola, hade de då accepterat att huvudmannen inte tog itu med dålig skolmiljö? 

Tänk om!

Läs mer om situationen i Tidningen Väster

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar