torsdag, februari 25, 2016

Göteborg behöver både temporära bostäder och byggboom

Sverige och Göteborg möter nu delar av den största humanitära katastrofen i modern tid. Konflikter och krig har tvingat miljontals människor på flykt. Under 2015 sökte över 162 000 människor asyl i Sverige. Att försöka föreställa sig vad det skulle innebära om man själv hamnade i den situationen är oerhört svårt. Några försöker inte ens.

För oss i Liberalerna är det uppenbart att fler länder i Europa och fler kommuner i Sverige behöver hjälpas åt. Det gäller även Göteborg. Merparten av asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd bor i de nordöstra stadsdelarna. 

I dag tar det alldeles för lång tid från idé till inflyttningsfest, det tar cirka åtta år. Det måste till kraftfulla förändringar för att snabba upp bostadsbyggandet. En utdragen planprocess kostar såväl tid som pengar. Med den extraordinära situation vi nu har borde regeringen ge kommuner som har omfattande bostadsbrist dispens i väntan på ändrad lagstiftning. Det skulle bidra till att vi kan få igång den byggboom Göteborg behöver.

Även om Göteborg skulle få dispens från gällande planprocess för bostadsbyggande så kommer temporära bostäder att behövas, inte bara till ensamkommande och barnfamiljer utan även till studenter, andra unga vuxna, äldre och de som kommer hit för jobb men som har svårt att hitta bostäder. Arbetet med att ta fram lämpliga platser måste göras tillsammans med stadsdelarna och med göteborgarna. Det finns många goda idéer att ta tillvara.

Det skriver jag i dag tillsammans med Ann Catrine Fogelgren på GP debatt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar