fredag, februari 19, 2016

Har Göteborgs Stadsmuseum blivit en rödgrön megafon?


I nästa vecka arrangeras ett möte på Göteborgs Stadsmuseum med en politikerpanel på temat,
Hög exploatering och livet mellan husen. Efter decennier av brist på byggkranar i Göteborg kommer det inom några år att börja förtätas. Det är positivt och frågan är värd att diskutera.
Men så mycket diskussion kommer det nog inte att bli när tre miljöpartister och tre socialdemokrater ska samtala i ämnet. Fem är ordförande och en är vice ordförande, som i detta fall känns inklämd för att jämna ut balansen mellan rött och grönt.

Jag har inga problem med att partier bjuder in till politiska diskussioner och att samtalet äger rum i offentliga lokaler. Tvärtom. Men när Göteborgs Stadsmuseum bjuder in till en programpunkt, även om det är ett samarrangemang med Centrum för Byggnadskultur, så ska fler partier finnas representerade. I detta fall saknas nästan 67 procent av Göteborgarnas röster eller 52 av fullmäktiges 81 mandat.

Under de senaste två decennierna har Göteborg misslyckats att bygga tillräckligt med bostäder. I dag har vi en omfattande brist på bostäder som slår mot stadens tillväxt och framtid. Det är ett resultat av den förda rödgröna politiken i Göteborg.

Politiska samtal, i alla fall i demokratiska samhällen, förs bäst mellan två eller flera debattörer där man försöker övertyga åhörarna när argument med olika ståndpunkter bryts mot varandra. Allt annat är enfald.

Göteborgs Stadsmuseums samlingar, jämte en dialog medomvärlden, ska bilda grund för deras arbete. Uppenbarligen inte. Skärpning!

PS. Det är tydligen först till kvarn…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar