måndag, augusti 15, 2016

Karin Pleijel saknar svar på lärarkrisen

Skolstarten närmar sig med stormsteg och just nu saknas 120 behöriga lärare i Göteborg. På flera skolor får terminsstarten lösas med obehöriga och vikarier även denna höst. Lärarkrisen är ett allvarligt samhällsproblem som måste hanteras och därför är det oroande att Karin Pleijel och hennes rödgröna kollegor saknar svar. 

Ska vi lyckas locka nya studenter till lärarutbildningen, attrahera lärare tillbaka till klassrummet och behålla de lärare vi redan har måste deras kompetens återspeglas i lönekuvertet. Lärarutbildningen behöver samtidigt vässas och söktrycket fortsätta att öka. Lika viktigt är att insatser genomförs för att förbättra arbetsmiljön. 

Kommunaliseringen av skolan var förödande för läraryrket och det finns en stark koppling mellan yrkets dåliga löneutveckling och dess attraktivitet. Vi ser det på flera andra områden, exempelvis när det kommer till lärarnas fortbildning. Det kommer att ta tid att återställa lärarnas löneläge och kräver en långsiktig strategi över såväl mandat- och avtalsperioder. 

Vi kan inte vänta längre med att vidta åtgärder. Ska Göteborg utvecklas som kunskapsstad behöver vi lyfta läraryrket och stärka Göteborgs stad som arbetsgivare. Det är så vi bygger en framgångsrik skola. Nu får det vara slut på snacket – nu behövs verkstad Karin Pleijel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar