fredag, oktober 28, 2016

Hög tid att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck

Varken Hora eller Kuvad bedriver ett viktigt arbete och i dag presenterades kartläggningen, Tolvhundra, där organisationen har kartlagt förekomsten av hedersförtryck bland unga i Göteborgs socialt och ekonomiskt utsatta förorter. Jag var på plats för att lyssna in. 

Kartläggningen visar bland annat att 78,4 procent av de tillfrågade flickorna anser att deras liv är hårt kontrollerat av familj och släkt. Det är inte okej. Resultaten visar, svart på vitt, att Göteborg har misslyckat i sitt sociala ansvarstagande. Tidigare i år tog Liberalerna initiativ till en bred kartläggning om hedersförtrycket och ett enigt fullmäktige har ställt sig bakom förslaget. 

Förtrycket tar sig många olika former. I sin mildaste form kan det handla om dagliga förolämpningar och nedvärderingar. Det kan också innebära total utfrysning eller ett förbud från att delta i simundervisning i skolan eller aktiviteter efter skolan. Inte sällan övergår förtrycket i hot och i fysiskt våld. Flickor som inte får umgås med vem de vill har bröder som övervakar, hotar och slår. Det kan börja med örfilar och i sin yttersta form leda till framtvingade självmord eller mord.

Vi måste höja kunskapen om hedersproblematiken i samhället i stort och i synnerhet hos myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska höjas. Liberalerna menar att det behövs en "nollmätning" i Göteborgs stad. Men sen behövs ökade insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Göteborgssamhället får inte abdikera från denna fråga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar