torsdag, oktober 13, 2016

Rädda assistansen

För drygt 20 år sedan införde Liberalerna rätten till personlig assistans. Det är en av de största frihetsreformerna i svensk historia. Men nu hotas människors frihet när den rödgröna regeringen genomför nedskärningar på LSS. Det är inte acceptabelt. Liberalerna väljer istället att satsa en LSS-miljard för att värna dem som behöver samhällets stöd allra mest.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor. LSS ger rätt till tio insatser och i Göteborg rör det sig om drygt 3 600 personer som får olika insatser. 230 av dessa har i dag rätt till assistans.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska lämna förslag på hur assistansen kan begränsas när det gäller antal användare och / eller antal timmar. Direktiven till utredningen är högst oroväckande, inte minst för många göteborgare och familjer som riskerar att fråntas sin assistans eller få den kraftigt begränsad. Redan i dag har Försäkringskassan direktiv från regeringen om att minska på hjälpen. Vi har redan sett flera fall i Göteborg där bedömningarna har blivit hårdare och där personer har flyttats över från LSS till insatser via socialtjänsten.

Finansminister Magdalena Andersson (S) framhäver gärna att det går bra för svensk ekonomi, men vill ändå skära ned på rätten till personlig assistans. Det skriver jag på GP debatt tillsammans med Bo Anderssen (L). Inga kommentarer:

Skicka en kommentar