torsdag, mars 09, 2006

Förskole-fia(s)ko!

Vi håller vad vi lovar skriver Frank Andersson på GP-debatt. Jaså?
I valet 2002 lovade (s) platsgaranti i förskolan.
Hur tolkar du det löftet?
Jag tolkar det som att man ska garanteras en förskoleplats. Det tror jag att de flesta väljare gjorde. Men efter valet så skulle "garantin" utformas och i samma veva ändrades målet "alla barn ska beredas en plats i förskolan" i kommunens budget till "antalet förskoleplatser ska öka".

Garantin formulerades till att en familj skulle bli avgiftsbefriade lika många månader som de väntat mer än de 4 som anses vara "utan skäligt dröjsmål" - hur det hjälper en familj som står utan omsorg är en gåta... Ett krav till skrevs in: Familjen måste vara villig att ta en förskoleplats i hela stadsdelen.

Nu har ett ny tolkning dykt upp i debatten. Nämligen att endast de som köat mer än 4 månader och till hela stadsdelen är de barn som Göteborg bryter mot barnomsorgslagen.
Vilket struntprat! Här blandar s-politiker ihop korten. Det finns ingen regel som säger att man måste köa till hela stadsdelen. Familjen kanske bor närmare förskolorna i grannstadsdelen. Skolverket framhåller också att hänsyn ska tas till föräldrarnas önskemål.

Men är det då konstigt att kön aldrig försvinner om en stadsdel kan säga "nej vi har ingen kö" - medan man i realiteten har ett 40-tal som väntat mer än 4 månader på plats? Om man inte tittar på hur många barn som fötts året innan, hur inflyttningen är, hur många som anmält sig till barnomsorg och lägger ner alternativen - ja, med den politiken kommer kön att bestå!

Den 28 februari var 1369 barn anmälda till barnomsorg, av dem har 912 barn har väntat mer än 4 månader. 530 har angett mer än ett alternativ - men sossarna räknar bara de 44 barn som köar till hela sin stadsdel...

Ny förskolepolitik tack!
  • Fler alternativ - som ex flerfamiljsystem, språkförskolor, dagbarnvårdare och kooperativ
  • Sök aktivt efter fler dagbarnvårdare, istället för att lägga ner familjedaghemmen!
  • Inför skadestånd till familjer som väntat för länge - betala ut det medan de väntar!
  • Färre - inte fler - barn i grupperna!
  • Återinför syskonförtur och återplaceringsrätt så att föräldralediga som vill, vågar låta det äldre syskonet vara hemma
  • Rättvisa för "3-timmarsbarnen" - den pedagogiska verksamheten är till för barnen därför ska de också ha rätt till fler timmar per vecka och på samma villkor som andra barn.
  • Bullersanera förskolorna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar