onsdag, mars 01, 2006

Vad är det vi ska rösta om?

Varför tar inte socialdemokraterna själva ställning om trängselskatt i Göteborg?
Den officiella anledningen att ”Göteborg ska avgöra – inte Stockholm” klingar falskt.
Om (s) tog ställning för trängselskatt så finns idag en majoritet för att genomföra ett Stockholmsförsök i Göteborg ihop med (mp) och (v) – men om (s) tog ställning emot så finns det en överväldigande majoritet emot. Så varför folkomrösta?

Det spekuleras i om det verkliga skälet är att (s) är så splittrade i frågan internt att det är bättre att en folkomröstning får avgöra, annars riskerar (s) att de som vill ha trängselskatt röstar på (v) eller (mp).

I mitten av januari uttalade sig Peter Eriksson (språkrör för miljöpartiet) i Svenska Dagbladet om Stockholmsförsöket med trängselskatt. Han är väldigt nöjd med försöket och tycker att nästa stad på tur är Göteborg, något han vill förhandla med Göran Persson om. Anneli Hultén (s) har i en del GP-intervjuer också öppnat för trängselskatt i Göteborg.

Stockholmsförsöket har kostat över 3,8 miljarder kronor för att bevaka och debitera bilister. Stockholmarna ska i höst folkomrösta om försöket ska permanentas eller ej.

(S) i Göteborg kommer att föreslå sin partikongress i april att Göteborg ska ha en egen folkomröstning om trängselavgift i samband med valet i höst. Detta utan att (s) själva ska ta ställning i sakfrågan. Men vad är det vi ska rösta om?

Ska vi rösta om Stockholmsförsöket - dvs samma system i Göteborg?
Var skulle tullarna placeras? Vid kommungränsen, älven eller vid de stora infarterna så att även Göteborgare i väster och från Hisingen får betala tullar?
Mellan vilka tider ska skatten tas ut?
Pendlarna till och från Göteborg kommer att påverkas - röstar Göteborg så borde även kranskommunerna rösta!
Frank Andersson vill kalla det trängselavgift (inte skatt) och att pengarna skulle gå till kollektivtrafiken - det ville Annika Billström (s) i Stockholm också men det säger Pär Nuder nej till! Då krävs en lagändring.
Varför inte satsa miljarderna, direkt på nya spår och kollektivtrafik istället för jättelika integritetskränkande kontrollsystem?

Folkpartiets inställning är att frågan ska avgöras i ordinarie val! GT skriver idag att alla utom (s) säger NEJ

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar