lördag, juni 28, 2008

Halvhjärtat engagemang för kulturhuvudstad sumpar ansökan

Det har legat i luften ett tag. Särskilt eftersom det inte gick att spåra en rad om kulturhuvudstad i den styrande rödgröna minoritetens budget för 2009.

Så i torsdags kom då ett brev till kommunstyrelsen från Göteborg & Co och Kulturförvaltningen.
De rekommenderar kommunstyrelsen att inte kandidera till Europeisk Kulturhuvudstad 2014. Utifrån den tid och de resurser som nu står till deras förfogande har de dragit slutsatsen att förutsättningarna inte är de bästa.

Frågan väcktes redan 2005.
Initiativet tas både i riksdagen och i kommunen. På GP debatt skriver Cecilia Malmström, Cecilia Wigström och Helene Odenjung att Göteborg borde bli huvudstaden för kultur 2014. Läs här.

I oktober 2005 lägger fp, m och kd ett yrkande i kommunstyrelsen med förslaget att Göteborgs stad ska ansöka om att bli kulturhuvudstad. Frågan bordläggs och på KS sammanträde i november beslutar majoriteten att ge Göteborg & Co ansvaret att utreda frågan.

I början av maj 2007 lämnar Göteborg & Co sin rapport till kommunstyrelsen, där Claes Bjerkne och Leif Nilsson från Göteborg & Co samt Kenneth Johansson från kulturförvaltningen lämnar en information om förutsättningarna för Göteborg beträffande kulturhuvudstadsåret 2014.

Deras förslag är introducera allemansrätten på kulturområdet och lyfter fram olika fördelar varför Göteborg borde bli kulturhuvudstadsår. De kopplar också ihop jubileumsåret 2021 - Göteborg 400 år - med kulturhuvudstadsåret 2014. 7 år till 2014 och ytterligare 7 år till jubileumet. Satsningen ska vara långsiktig. Om kommunledningen fattar beslut under våren kan arbetet med ansökan starta. Läs rapporten här (pdf).

I slutet av maj 07 bordlägger Göran Johansson skrivelsen från Göteborg & Co tills vidare... Efter ett halv år efterlyser Helene Odenjung och Axel Darvik på GP debatt den 10 november 2007 vad som egentligen händer i frågan och varför ärendet fortfarande är bordlagt. Läs artikeln här.

I februari 2008 - efter 8 månader - beslutar kommunstyrelsen att ge Göteborg & Co att i samverkan med Göteborgs Stads kulturförvaltning arbeta fram ett förslag till kandidatur till europeisk kulturhuvudstad år 2014 för Göteborg. Alla partier förutom mp i kommunstyrelsen röstar för. I maj presenteras s & mp's budgetförslag - inga pengar finns avsatta för 2009.

Den 26 juni översänder Göteborg & Co en hemställan att Göteborgs stad inte ska kandidera eftersom förutsättningarna inte är de bästa och att kommunstyrelsen ska godkänna detta. Läs hemställan här (pdf).

Socialdemokraterna har sumpat Göteborgs chans att bli nominerad.

- Göran Johansson lade i slutskedet en våt filt över frågan i 8 månader (!), det är klart att man tappar tid att hinna förbereda en ansökan då. Andra kandidatstäder har lobbat i över ett år redan.

- Annat får kosta vad som helst men här är Göran Johansson själv så ointresserad att han medvetet saboterat chanserna. Kostnadsargumentet är ett rent svepskäl, det har varit känt hela tiden och hindrar inte i andra sammanhang som exempelvis Ullevi.

- Kan det vara osäkerheten om vi ska få det? Nej, det är inte heller hållbart, ett halvt löfte om en SM-final i bandy någon gång framöver gör att Göran är beredd att bygga en tillfällig bandybana på Heden för 17,5 miljon. Kulturfrågorna är inte högprioriterade hos Göran Johansson eller också kommer väl initiativet från fel håll...

- Det är pinsamt att Göran Johansson segat ut på detta i 2,5 år, men han vill väl absolut inte riskera att behöva tacka en alliansregering för att ha gett Göteborg Kulturhuvudstadsåret 2014.

Göteborg hade en jättechans - den har Göran Johansson sumpat!

Dagens GP skriver här
----------------------
intressant?
Europeisk kulturhuvudstad 2014, SM-final, bandybana, Göteborg, Göran Johansson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar