onsdag, juni 18, 2008

Återinför syskonförturen för alla!

(s), (mp) vill med stöd av (v) göra en halvmesyr och införa förturen i de stadsdelar som inte har kö för tillfället.

Alliansen vill återinföra syskonförtur i hela Göteborg. Det är pinsamt att de rödgröna partierna bara vill införa syskonförturen i de stadsdelar som för tillfället inte har någon kö till förskolan.

- Vad betyder egentligen "full behovstäckning" för socialdemokraterna?
För bara 2 dagar sedan beslutade kommunfullmäktige om budgeten för 2009 och barnomsorgslagen har krävt detta i 14 år. Alliansen vill att syskonförturen ska gälla i alla stadsdelar för alla syskon. Nu blir det bara en halvmesyr som dessutom kommer att strida mot likabehandlingsprincipen. I Göteborg ska tydligen inte alla med... säger Helene Odenjung (fp) kommunalråd med anledning av att kommunstyrelsen idag fattar beslut i frågan.

- Förskolan är verkligen ett sorgebarn för Socialdemokraterna, oavsett vad de gör blir det fel. Med otydliga regler som "löpande under året när det är möjligt" och dessutom kräva att föräldrar ska köa till alla förskolor i stadsdelen för att räknas som köande så blir det väldigt ovisst vad som gäller. De som drabbas är föräldrar och barn - och faktiskt också personalen som måste försöka förklara luddiga regler.

Så långt ett uttalande om KS-beslutet.

På dagens presskonferens lyckades dessutom Göran Johansson med konststycket att lägga ansvaret på mig:
-Det är Helene Odenjungs fel att vi tjôtar om kön! Man måste köa till hela stadsdelen och det är inte så många som gör men så säger hon att det är en massa som köar ändå...

Historien är att socialdemokraterna tog bort syskonförturen i panik över brist på platser 2003. Men det skapades inte särskilt många nya platser pga av det. Tvärtom. Det ledde till att många föräldrar inte vågade ta hem de äldre syskonet när familjen utökades med bebis - dessutom infördes begränsning i hur många timmar barnen som fått syskon fick vara på förskolan. 3 timmar per dag/15 timmmar per vecka. En del stadsdelar erbjuder hela 25 timmar, en del reglerar att barnen bara får vara på förskolan på förmiddagen osv. Barnen behandlas olika...

De senaste åren har man skapat många nya platser - mycket bra - men inte tillräckligt! Vi har fortfarande köer! Och det är ju inte så underligt eftersom s med stödpartier bara räknar de som köar till hela stadsdelen de bor i, trots att det kanske är närmare till flera förskolor i grannstadsdelen och de köar dit.

Vi vet exakt hur många barn som föds varje år - vi vet det flera månader i förväg eftersom "leveranstiden" på bebis är 9 månader och de allra flesta besöker MVC. Vi vet också att de allra flesta önskar en barnomsorgsplats efter 1 år, ungefär... Så hur svårt kan det vara att se till att "full behovstäckning" blir verkligt?

Vi tycker att förskolan är till för barnen - då ska ingen tvingas bort eller tvingas stå utanför - alla ska erbjudas plats på likvärdiga villkor, oavsett var man bor eller hur familjen ser ut! Därför är det synd att det blir en halvmesyr - igen...

Regeringen förbereder en lag som ska ge föräldrar skadestånd om de väntat mer än 4 månader på en plats. Lagen kallas Lex Göteborg. Det tycker nog Göran också är mitt fel...

----------------------
intressant?
förskola, syskonförtur, regler, barnomsorglag, Lex Göteborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar