torsdag, mars 04, 2010

Elever ska inte betygsätta sina lärare!

Kommunstyrelsen behandlade igår Anders Flanking (C) motion om ökat elevmedverkan i utvärderingen av undervisningen. Det resulterade i att socialdemokraterna - tillsammans med vänstern och miljöpartiet - nu öppnar för att eleverna ska få sätta betyg på lärarna. Mitt besked är tydligt. Folkpartiet säger nej till det!

Lärare och elever genomför redan idag utvärdering av kurser och moment, det är bra! Det kan säkert utvecklas men det är en fråga som bör avgöras av de pedagogiska ledarna på respektive skola (rektorerna) och lärarna, gärna i dialog med elever och föräldrar. På många skolor är det en naturlig del i utvecklingssamtalen exempelvis.

MEN. Att införa ett system med betygssättning av lärare som majoriteten exempelvis har gjort i Malmö - och som S, V, MP nu öppnar för i Göteborg - är inte en lämplig metod för att skapa bättre förutsättningar för att utveckla kvalitetsarbetet i stadens skolor. Tvärtom. Dessutom är våra pedagoger sedan tidigare utvärderade och betygssatta på högskolor och universitet.

Anneli Hultén sa igår till GP att ”Vi är positiva till detta även om inte alla detaljer är på plats ännu.” Om Anneli menar allvar och tänker införa en liknande modell som hennes partikollega Ilmar Reepalu gjort i Malmö – behöver hon nog tänka om. Betyg är en offentlig handling. Är det rimligt att vem som helst kan begära ut lärarens "elevbetyg"?

Nu säger dessutom Ann Lundgren (S) till GP att ett lågt betyg från eleverna ska synas i lönekuvertet. Man häpnar.

Lärarna har ett myndighetsuppdrag att sätta betyg och det sker efter flera års utbildning och efter fastställda färdighetskriterier.

För övrigt är det lite märkligt att partier som är emot betyg till elever vill att samma elever ska sätta betyg på lärare. Logik?

-------------
Andra bloggar om:
betyg, lärare, skola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar